Nașterea Noului Testament

57,00 lei

În volumul de față accentul se va pune nu pe contextul, conținutul și teologia cărților Noului Testament, ci mai degrabă pe chestiunile care ne informează cu privire la felul în care au ajuns spusele lui Isus, tradițiile Bisericii Primare și cugetările unor scriitori, cum ar fi Pavel sau alții, să facă parte din Noul Testament.

2 în stoc

Urmând exemplului lui Luca, de la care aflăm că, de vreme ce mulți se apucaseră să scrie despre „faptele deplin adeverite între noi”, după o atentă cercetare, se hotărâse și el să scrie o relatare a faptelor, „pe rând”, pentru prietenul său Teofil și pentru biserici, tot așa și Arthur Patzia, după un studiu plin de râvnă, a crezut de cuviință să întocmească propria relatare cu privire la originea și natura scrierilor Noului Testament pentru călăuzirea tuturor celor care vor putea câștiga astfel o mai bună înțelegere a acestora. Felul în care povestește el istoria alcătuirii Noului Testament este neobișnuit de cuprinzător, după cum ne va convinge o lectură atentă a cărții sale. Expunerea se face într-un mod ușor de înțeles și reprezintă, fără îndoială, rodul mai multor ani de prelegeri în fata studenților. Mă bucur că publicarea volumului de față pune o învățătură atât de clară la îndemâna unui grup mai larg de cititori, cărora le-o recomand cu căldură. — George R. Beasley-Murray

Tabele și figuri 10
Abrevieri 12
Prefață 17
Partea I
Universul literar al Noului Testament 22
1. Considerații generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2. Scripturile ebraice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3. Septuaginta (LXX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
4. Apocrifele Vechiului Testament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
5. Pseudoepigrafele Vechiului Testament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
6. Sulurile de la Marea Moartă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
7. Literatura greco-romană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Partea a II–a
Evangheliile 43
1. Isus din Nazaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2. De la evanghelia orală la cea scrisă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
a. Kerygma creștină timpurie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
b. Critica formelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
3. De ce au fost scrise evangheliile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
a. Ca răspuns la nevoile Bisericii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
b. Ca răspuns la extinderea Bisericii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
c. Datorită trecerii la cele veșnice a martorilor oculari. . . . . . . . . . . .62
d. Ca răspuns la nevoia de a-i educa pe credincioși. . . . . . . . . . . . . . .62

Cuprins

Nașterea Noului Testament
e. Ca răspuns la noile provocări la adresa credinței. . . . . . . . . . . . . .63
4. Cum au fost scrise evangheliile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
a. Problema sinoptică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
b. Critica surselor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
c. Critica redactării. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
d. Alte critici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
5. Evanghelia ca specie literară. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
6. Colecția împătrită a evangheliilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
a. Nevoia unei colecții. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
b. Etapele colecției. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
c. Autoritatea evangheliilor scrise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Partea a III-a
Epistolele pauline 97
1. Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
2. Pavel și literatura greco-romană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
3. Forma epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4. Conținutul și contextul epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
5. Redactarea epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
a. Pavel ca autor unic al epistolelor sale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
b. Pavel apelând la ajutorul unui secretar (copist). . . . . . . . . . . . . . .109
c. Pavel și colaboratorii lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
d. Folosirea pseudonimului și ipoteza deuteropaulină. . . . . . . . . . .113
e. Editorii și interpolatorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
6. Expedierea, primirea și lectura epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . .122
a. Emisarii epistolelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
b. Lectura epistolelor pauline în fața bisericilor. . . . . . . . . . . . . . . . .125
c. Cititorii epistolelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
7. Culegerea epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
a. De la Pavel la Clement Romanul (c. 64–96 d.H.). . . . . . . . . . . . . .126
b. Teorii cu privire la culegerea epistolelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
c. De la Clement Romanul la Iustin (96–165 d.H.). . . . . . . . . . . . . .133
d. Marcion (c. 100–165 d.H.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
e. Manuscrisul P46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
f. Canonul/Fragmentul Muratori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
g. Părinți bisericești de mai târziu (c. 150–254 d.H.). . . . . . . . . . . . .138

8. Rezumat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
9. Canonicitatea epistolelor lui Pavel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Partea a IV-a
Alte scrieri ale Noului Testament 143
1. Faptele Apostolilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
2. Epistolele sobornicești. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
a. 1 Petru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
b. 2 Petru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
c. Iuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
d. Iacov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
e. Evrei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
f. Literatura ioaneică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
3. Rezumat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Partea a V-a
Canonul Noului Testament 162
1. Recapitulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2. Autoritatea lui Isus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
3. Apostolicitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
4. Întrebuințarea în Biserică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
5. Caracterul ortodox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
6. Inspirația. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
7. Excurs: ordinea cărților Noului Testament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8. Post-scriptum: dialogul contemporan despre canon
și probleme conexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
a. Codul lui Da Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
b. Contribuții și controverse generate de Bart D. Ehrman. . . . . . . .182
Partea a VI-a
Scrierea, copierea și transmiterea manuscriselor 188
1. Paleografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
2. Materialele de scris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
a. Papirusul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
b. Pergamentul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
c. Condeiul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
d. Cerneala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

e. Pupitrul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
3. Forma cărților. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
a. Sulul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
b. Codexul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4. Scrierea manuscriselor Noului Testament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
a. Scrierea uncială/majusculele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
b. Scrierea minusculă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
c. Abrevieri/Contrageri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
d. În sprijinul cititorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
e. Autorii textului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
f. Copiatorii textului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
5. Transmiterea Noului Testament. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
a. Lecționarele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
b. Traduceri sau versiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
c. Textul grecesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Partea a VII-a
Variantele textuale și critica textuală 224
1. Variații neintenționate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
a. Erori de vedere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
b. Erori de auzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
c. Erori de scriere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
d. Erori de judecată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
2. Variații intenționate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
a. Revizuirea gramaticii și a ortografiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
b. Armonizarea pasajelor asemănătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
c. Eliminarea aparentelor discrepanțe și dificultăți. . . . . . . . . . . . .231
d. Conflația textuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
e. Adaptarea unor tradiții liturgice diferite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
f. Modificări teologice sau doctrinare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
3. Evaluarea dovezilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Dovezile externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Dovezile interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

Apendice I
Canonul Vechiului Testament 243
Apendice II
Conducători de seamă ai Bisericii Timpurii 246
Apendice III
Liste canonice și colecții timpurii ale Noului Testament 247
Apendice IV
Liste canonice târzii ale Noului Testament 248
Apendice V
Manuscrise timpurii ale Noului Testament 249
Glosar 251
Bibliografie selectivă 264
Index tematic 282
Index de autori moderni 295
Index de referințe biblice 301

Cod SKU: 6233
Categorie:

Părerea cumpărătorilor

Nu există nici o părere

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.