.

Filtre active

"...Oraşul, marea şi cerurile sunt avataruri ale unei pustietăţi în care cel ce o străbate se găseşte, în permanenţă, în condiţia miraculoasă descrisă de Surin în „Cantiques spirituels”: comme un enfant perdu."

Detalii

Depărtarea transumaniștilor de Adevăr îi îndepărtează de posibilitatea de a defini „obiectul” intervenției lor – omul, scopurile pe care și le propun întru schimbarea omului, și în final, metodele pe care le aplică. 

Detalii

...Se impune aici o întreagă meditație despre cu-vânt, despre revendicarea cuvântului de către ființă, deci o întreagă ontologie a limbajului...

Detalii
25,00 RON

”Cele câteva contribuţii adunate aici s-ar putea să dea altora gustul de a urma aventura unei metafizici deschise spre fenomenologie şi teologie. [...]  Metafizica nu este moartă, ea trebuie doar să se debaraseze de falsele străluciri intelectualiste...”

Detalii

Estetica generală, de pildă, îi împrumută termeni consacraţi ca artă, artist, creator, inspiraţie, geniu, sublim, poet, pictor. De multe ori, ei capătă, în valorizarea artei religioase, înţelesuri noi. 

Detalii
45,00 RON

Majoritatea se ocupă nu de fericirea în sine, ci de modalitățile de a obține fericirea, cel mai adesea doar de o singură modalitate, recomandată ca fiind cea mai eficientă sau singura eficientă...

Detalii

O carte profundă și acută despre lumea românească (și nu numai) de astăzi, despre raportul fundamental dintre Biserică – Societate și Stat. 

Detalii

„Tradiționalistul s-ar putea să fie mai câștigat – din punctul de vedere al discernământului pe care îl invocă – dacă găsește în sine curajul de a persista în amărăciunea dezamăgirii. Căci e în aceasta din urmă ceva ce-i lipsește încrederii: luciditatea..."

Detalii

Alert stilistic, dar și riguros în argumentare, Edward Feser combină cu grație distincțiile scolastice și prezentarea nepretențioasă, deschisă unui public larg de cititori de filosofie. 

Detalii

Reprezentant de marcă al direcției numită, inițial peiorativ, „turnanta teologică a fenomenologiei franceze” – de fapt „cea mai importantă gândire filosofică contemporană privitoare la creștinism și religie” – Jean-Luc Marion readuce în discuție Revelația creștină.

Detalii

Această carte reprezintă o încercare de analiză a crezului creștin formulat la Conciliul de la Constantinopol, în anul 381. Lucrarea este structurată în două părți. În prima parte, este prezentată tema credinței și importanța crezului atât pentru fiecare credincios în parte, cât și pentru comunitatea creștină. Partea a doua este dedicată analizei articolelor crezului într-o variantă diferită de abordările clasice.

Detalii

Există o unanimitate de păreri că nunta a fost și este un spectacol. Dar, până să devină artă, ansamblul ritualurilor care marcau schimbarea calității omului, avea alte funcții decât cele estetice.

Detalii